Omavalitsusliidud kogunesid arutama riigireformi

OVL Põlvamaal (2)PRESSITEADE

Põlvamaa Omavalitsuste Liit

26. oktoober 2016

  1. oktoobril 2016 võõrustas Põlvamaa Omavalitsuste Liit Räpina Loomemajas teisi maakondlikke omavalitsusliite. Peamisteks arutelu teemadeks olid haldus-, aga liitude kontekstis veelgi olulisem riigireform ja liitude tulevik.

Liitude tegevtöötajaid oli tervitamas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu (POL) juhatuse esimees Kaido Kõiv, kes tundis heameelt, et ka kaugemalt tulijad on leidnud aja, et kohtuda Põlva maakonna ühes ääres ja samas suuremas keskuses – Räpinas.

 

POLi koordinaator Kertu Anni andis ülevaate Põlva maakonnast ning Põlvamaa Omavalitsuste Liidu struktuurist, eelarvest ja peamistest tegevustest. Teised liidud tundsid suuremat huvi näiteks POLi erinevate komisjonide ja nende väljundite;  suvesündmuste- ja aastakalendri ning Põlvamaa Arenduskeskuse poolt läbi viidud meenekonkurssi ja selle järgnenud meenekataloogi vastu. Eelarve juures võrreldi omavahel Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtfinantseeringu maakondliku jagamise süsteeme, büroo ülalpidamise kulusid, kultuuri toetamisele eraldatavaid summasid jne.

Põhiettekandega haldus- ja riigireformi kohta esines rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Sulev Valner, kes haldusreformi osas tõi välja, et tõenäoliselt kujuneb reformi tulemusena Eestis 70-75 uut kohalikku omavalitsust. Riigireformi ja liite puudutavalt rääkis Valner, et soovitakse soodustada moodustuvate omavalitsuste koostööd läbi maakondlike liitude eesmärgiga suurendada kohalike omavalitsuste (KOV) rolli piirkonna strateegilise arengu suunamisel.

Täpsemalt on planeeritud maavalitsustelt üle KOVidele anda maakonna arengu kavandamine (ühiselt täitmiseks), lisaks panna KOVide ülesandeks ettevõtluskeskkonna arendamine läbi maakondlike arenduskeskuste, mis tõenäoliselt viiakse liitudega ühise juhtimise alla ning piirkondliku ühistranspordi korraldus läbi loodavate ühistranspordikeskuste. Eeldatavale maakonna arendusülesannete ja maakondlike arenduskeskuste juhtimise ülevõtmisele võib liite maavalitsuste ümberkorraldamise järgselt oodata ees ka maakonna/piirkonna esindusfunktsiooni ülevõtmine.

Päeva teises pooles arutleti ja jagati kogemusi liitude tegevusi puudutavate erinevate praktiliste küsimuste üle. Teemadeks olid näiteks maakondlike haridusrahade jagamine, osadele maakondadele pakutav mobiilpositsioneerimise uuring, liitude osalemine haldusreformis, e-õpilaspileti rakendamine jms.

Liitude tegevtöötajate kokkusaamine lõppes tutvumisringiga Räpina Loomemajas.

Seekordsel kohtumisel osalesid 11 liidu esindajad ja ka katusorganisatsiooni – Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja. Omavalitsusliitude tegevtöötajate kohtumised on traditsioon, mille eesmärk on hoida omavahelist sidet, jagada kogemusi ja anda üksteisele nõu, seista maakondade eest suhtlusel riigiga sh osaleda aktiivselt riigireformi läbiviimise protsessis ja anda sellesse maakondade poolset sisendit. Fotod: POL

Lisainfo: Eve Neemsalu Tegevdirektor Põlvamaa Omavalitsuste Liit Tel: 5621 6688 E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee