Liikmed

IV Liikmed, nende õigused ja kohustused

22. Liidu liikmeks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksused. Liidu liige ei või olla samaaegselt teise üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu liige.

23. Liidu liikmel on õigus:

1) osa võtta ja olla informeeritud liidu tegevusest;

2) esitada liidu juht- ja kontrollorganitele ettepanekuid ja arupärimisi liidu tegevuse kohta;

3) oma esindajate kaudu valida ja olla valitud liidu juht- ja kontrollorganitesse;

4) tutvuda liidu dokumentatsiooniga ja saada teavet liidu tegevuse kohta;

5) astuda liidust välja.

24. Liidu liikmel on kohustus:

1) järgida liidu põhikirja ning liidu organite seaduspäraseid otsuseid;

2) aidata kaasa liidu eesmärkide saavutamisele;

3) tasuda õigeaegselt liikmemaksu.

25. Liidu liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise otsustab juhatus vastava kohaliku omavalitsuse üksuse kirjaliku avalduse alusel. Juhatus ei või keelduda liidu liikmele esitatavatele nõuetele vastava kohaliku omavalitsuse üksuse vastuvõtmisest liidu liikmeks. Liikme võib liidust välja arvata põhikirja sätete täitmata jätmise või liitu olulisel määral kahjustamise eest liidu volikogu otsusega.

26. Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta kestel peab liidust lahkunud liige tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest.

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee