POLIS

Kohtumine Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga*

Arengutest riigis ja partnerlusest omavalitsustega

*Traditsiooniline kohtumine on pühendatud Eesti Vabariigi 99. aastapäevale

 

AEG:              20.02.2017 kell 11:00

KOHT:           Riigikogu

OSALEJAD:  MTÜ Polis ja partnerid (vastavalt nimekirjale)

AJAKAVA:

10:30              osalejate kogunemine

11:00              avasõnad:

Eiki Nestor, Riigikogu esimees

Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, Tallinna Ülikool

Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

11:15              sõnavõtud:

Eiki Nestor, Riigikogu esimees

Arengutest riigis ning Riigikogu tegevusest seonduvalt riigireformiga, sh arengutega kohaliku omavalitsuse valdkonnas;

11:30               Eerik-Juhan Truuväli, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, MTÜ Polis

Aktuaalsetest küsimustest ja kavandatavatest edasistest sammudest kohaliku omavalitsuse süsteemi arendamisel ning koostöövõrgustiku toimimisel – MTÜ Polis vaade;

11:40               Mihhail Korb, riigihalduse minister

Riigireformist ja kohaliku omavalitsuse süsteemi arengust – Vabariigi Valitsuse vaade

11:50               Taavi Aas, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees

Omavalitsussüsteemi arendamisest ja koostööst – ELL-i vaade

12:00               Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees

Omavalitsussüsteemi arendamisest ja koostööst – EMOL-i vaade

12:10               Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor, Rektorite Nõukogu esimees

Ülikoolide koostööst avaliku sektoriga – ülikoolide vaade

12:20               Ivari Padar, Riigikogu liige

Riigireformist ja kohaliku omavalitsuse süsteemi arengust

 

12:30               kohtumise lõpetamine, ühispildistamine

PRESSITEADE KOHTUMINE RIIGIKOGU ESIMEHEGA RIIGI & KOHALIKU OMAVALITSUSE PARTNERLUS

https://www.riigikogu.ee/pressiteated/riigikogu-juhatus/nestor-omavalitsuste-esindajatele-tahtis-omavalitsuste-endi-algatusvoime-ja-soov-areneda/

SULEV LÄÄNE KOHTUMINE RIIGIKOGU ESIMEHE EIKI NESTORIGA 20.02

http://fotoalbum.riigikogu.ee/v/XIII+Riigikogu/XIII+Riigikogu+juhatus/Riigikogu+esimees+Eiki+Nestor/20022017/

 

 

______________________________________________________________________

EESTI I  OMAVALITSUSPÄEV

4. oktoober 2016 Riigikogu Konverentsikeskus

1.10.1886 jõustus meie avaliku halduse esimene seadus – Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kura-male ning alates 1.10.1990 taastati uuesti omavalitsuslik staatus, esimestena Muhu vallas ning Kuressaare linnas

MTÜ Polise ja partnerite 25.08.2016 Aruküla suvekonverentsi ettepanekul tähistatakse Eesti kohaliku omavalitsuse loomise ja taastamise aastapäeva Omavalitsuspäevaga

KORRALDAJAD: MTÜ Polis, Riigikogu, Tallinna Ülikool, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna linn, Tartu linn, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, üleriigiliste kohaliku omavalitsuste liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts, Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.

AEG:             4. oktoober 2016

KOHT:          Riigikogu Konverentsikeskus (Lossi plats 1 a)

AJAKAVA:

10:30   Osalejate registreerimine

I OSA           OMAVALITSUSPÄEVA SISSEJUHATAMINE

11:00 Avasõnad:

Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident

Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

Tervitused:

Eiki Nestor, Riigikogu esimees

Māris Kučinskis, Läti Vabariigi peaminister

Taavi Rõivas, Eesti Vabariigi peaminister

II OSA             OMAVALITSUSPÄEV JA ESIMENE OKTOOBER

Moderaatorid:

Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees, (varasem Jõgeva Vallavolikogu esimees)

Sulev   Lääne, MTÜ    Polis    asepresident,   (varasem         ELL     ja         EMOL juhatuse           liige,    ELL peasekretär/teadussekretär)

Jaan Alver, Keila vallavanem

Eesti Vabariigi taastamine ja kohalik omavalitsus – kohaliku omavalitsuse staatusest

Ettekanded:

11:30               President Arnold Rüütel

11:45               Eerik-Juhan Truuväli, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees (varasem Tallinna Linnavolikogu

esimees), Georg Sootla, Kersten Kattai (varasem Võhma Linnavolikogu liige) Eesti Kohalik omavalitsus – olnust, olevast ja tulevast

12:00           Taivo Lõuk, Kuressaare linnapea (1. X 1990 – 1993)

Kuressaare linna „taasloomine“ ja kohaliku omavalitsuse staatuse omistamine

12:15             Madis Kallas, Kuressaare linnapea  

Kuressaare kohaliku omavalitsuse arengust – suunad tänaseks ja tulevikuks

12.30             Raido Liitmäe,  Muhu vallavanem

Muhu valla taastamisest ning arengust

12:45        Aadu Must, Riigikogu liige, Tartu Ülikooli professor, (varasem Tartu Linnavolikogu liige

ja  Tartu Linnavolikogu esimees)

Ajaloost ja traditsioonide loomisest, sh Eesti Linnade Liidu taastamisest Tartus 1989. septembris

III OSA         KOHALIK OMAVALITSUS TÄNA JA HOMME

 RIIGI VAADE:

13:00 Helir-Valdor Seeder, Riigikogu I aseesimees, (varasem Viljandi linnapea)

Riigi ja kohaliku omavalitsuse partnerlussuhted

13:15 Jüri Ratas, Riigikogu II aseesimees, (varasem Tallinna linnapea)

Kohaliku omavalitsuse kohustuste jõuõlg

13.30 Lauri Luik, Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige, riigireformi juhtrühma esimees

Riigireformist ja kavandatavatest sammudest

13:45 kohvipaus

KOHALIKU OMAVALITSUSE ja TEADLASTE VAADE:

 Moderaatorid:

Urve Tiidus, Riigikogu liige, varasem Kuressaare linnapea

Sulev Mäeltsemees, TTÜ Sotsiaalteaduskonna dekaan

Vladimir Šokman, Tartu Linnavolikogu esimees

 Ettekanded:

14:00 Taavi Aas, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees (Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor)

Linnade koostööst ja arengust

14:15 Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees

Valdade koostööst ja arengust

14.30 Silvi Ojamuru, maakondlike omavalitsusliitude koordinaator, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Maakondlike omavalitsusliitude koostööst ja arengust

14.45 Teadlaste ettekanne: Georg Sootla, Tallinna Ülikooli professor, Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli doktorant; Mikk Lõhmus, Tallinna Tehnikaülikooli lektor, PhD; Sulev Lääne, Tallinna Ülikooli doktorant; Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikooli professor, PhD; Rivo Noorkõiv, Geomedia juht, teadusmagister; Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli dotsent, PhD; Uno Silberg, Sisekaitseakadeemia

Finantskolledži direktor, majandusteaduse doktor; Eerik-Juhan Truuväli, PhD

Kohalik omavalitsus – tänapäev ja tulevik

15.00 omavalitsuspäeva lõpetamine

 ETTEKANDED ja dokumendid:

Registreerimisleht_04.10.16

EESTI I OMAVALITSUSPÄEVA PÖÖRDUMINE RIIGIKOGU POOLE

4.10.2016 I OVP RESOLUTSIOON

4 10 2016 LÄTI PEAMINISTRI MARIS KUCINSKISE TERVITUS EESTI I OMAVALITSUSPÄEVALE

Eesti Vabariigi taastamine ja kohalik omavalitsus_President Arnold Rüütel

LÄÄNE TRUUVÄLI MÄELTSEMEES ETTEKANNE EESTI I OVP 25.08.2016 RIIGIKOGU KONVERENTSIKESKUS

4 10 2016 I OMAVALITSUSPÄEV ettekanne_Madis Kallas

MUHU VALD 1990 – ….

Kohaliku omavalitsuse kohustuste jõuõlg, Jüri Ratas

Riigireformi ettekanne 3.10.16 LAURI LUIK_F

1 Omavalitsuspäev 04.10.2016 Jüri Võigemast 

Eesti I OV päev 2016 (Silvi Ojamuru)

I OV päev_Goerg Sootla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Kohalik omavalitsus kui Eesti riigi taastamise vundament – kas ka muudatuste mootor!

 

MTÜ Polis ja partnerite suvekonverents on pühendatud Eesti Vabariigi taastamise 25. aastapäevale ning sellega märgitakse ära meie avaliku halduse loomise 150. aastapäev

 

KORRALDAJAD: MTÜ Polis, Riigikogu, Tallinna Ülikool, Raasiku vald, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna linn, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, üleriigiliste kohaliku omavalitsuste liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts, Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.

 

AEG:             25. august 2016

KOHT:          Aruküla rahvamaja (Aruküla, Raasiku vald), Tallinna mnt 24

AJAKAVA:

10:00   Osalejate registreerimine, hommikukohv

10:30   Avasõnad:

Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

Sulev Lääne, TLÜ, MTÜ Polis asepresident

Tervitus:

Eiki Nestor,    Riigikogu esimees

Raivo Uukkivi, Raasiku vallavanem

 

I OSA             AJALUGU KUI TULEVIKU TEERAJAJA

Ettekanded:

11:00               President Arnold Rüütel

Eesti Vabariigi taastamine ja kohalik omavalitsus

Haldusreformist Eesti( 2)_Arnold Rüütel

11:20               Eerik-Juhan Truuväli, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Georg Sootla, Kersten Kattai, Kalle Merusk, Vallo Olle

Kohalik omavalitsus ja üleriigilised liidud kui uue avaliku võimu kandjad ning riikluse taasloojad

25.08.2016 SULEV LÄÄNE & KOLLEEGIDE ETTEKANNE SUVEKONVERENTSIL ARUKÜLAS

11:40               Aadu Must, Riigikogu liige, TÜ professor

Eesti Vabariik 100 ja kohalik omavalitsus

12.:00              Anne Eenpalu

Eesti Vabariik ja selle järjepidevus ning ühenduslülid

12:20               lõuna

II OSA           KOHALIK OMAVALITSUS JA REFORMID – KAS VALLAD JA LINNAD SAAVAD MUUDATUSTE MOOTORIKS?

13:20               Helir-Valdor Seeder, Riigikogu I aseesimees

Haldusreform ja omavalitsused

13:40              Kalle Laanet, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

Riigireformi järgmised etapid

K. Laanet Aruküla konverents 25 08 2016

14:00               Paul Varul, vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul partner, TÜ emeriitprofessor

Haldusreformi seaduse vastavusest põhiseadusega

Haldusreformi seaduse vastavusest põhiseadusega_P. Varul

14:20               Kersten Kattai, TLÜ doktorant; Mikk Lõhmus, TTÜ, PhD; Sulev Lääne, TLÜ doktorant; Sulev Mäeltsemees, TTÜ professor, PhD; Rivo Noorkõiv, teadusmagister; Garri Raagmaa, TÜ dotsent, PhD; Uno Silberg, SKA, majandusteaduse doktor; Georg Sootla, TLÜ professor, PhD, Eerik-Juhan Truuväli, PhD

Kas on võimalik tagada ühiskonna efektiivne ning sidus toimimine ja avaliku võimu jätkusuutlik partnerlus?

Kattai_ja_co_POLIS_ettekanne_25.08.2016

14:40               Kadri Ukrainski, TÜ professor; Kadi Timpmann, TÜ teadur, doktorant

Fiskaalautonoomia ja kohalikud omavalitsused – olukord ja võimalikud arengud Eestis

ettekanne_KOV konverents_Kadi Timpmann

15.00 Kohvipaus

15:20              Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor

Linnad kui muudatuste mootor

1 Haldusreform POLIS suvekonverents Aruküla 25.08.2016 Jüri Võigemast

15:40               Veikko Luhalaid, EMOLi volikogu liige, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Vallad kui Eesti arengu kindlustaja

16:00               Andres Noormägi, Ida-Viru Maavanem

Maakonna võimalikust rollist uues haldus-territoriaalses olustikus riigihaldusaspektist

maakonna roll uues olustikus riigihalduse seisukohast_Andres Noormägi

16:40               Raivo Uukkivi, Raasiku vallavanem

Vald kui kohaliku omavalitsuse üksus ja kavandatav haldusreform

POLIS suvekonverents 25.08_Raivo Uukkivi

17:00               konverentsi lõpetamine*

 

____________________________________________________________________________________________________

Kohaliku omavalitsuste reform – kas seekord õnnestub?

FOORUM

KORRALDAJAD:

MTÜ Polis, Riigikogu, Tallinna Ülikool, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna linn, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, üleriigiliste kohaliku omavalitsuste liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts, Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.

AEG:             20. aprill 2016

KOHT:          Riigikogu konverentsikeskus (Toompea loss)

AJAKAVA:

9.20

osalejate registreerimine

10:00

Moderaatorite avasõnad:

Aivar Kokk, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident

Tervitus:

Eiki Nestor, Riigikogu esimees

http://www.riigikogu.ee/pressiteated/oiguskomisjon-et-et/nestor-omavalitsusfoorumil-haldusreformi-ei-maksa-karta/

10:10

Ettekanded:

10:15               Kalle Laanet, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

10:30               Arto Aas, riigihalduse minister

10:45               Teadlaste seisukohtadest: Kersten Kattai, TLÜ doktorant; Mikk Lõhmus, TTÜ, PhD; Sulev Lääne, TLÜ doktorant; Sulev Mäeltsemees, TTÜ professor, PhD; Rivo Noorkõiv, teadusmagister; Garri Raagmaa, TÜ dotsent, PhD; Uno Silberg, SKA, majandusteaduse doktor; Georg Sootla, TLÜ professor, PhD, Eerik-Juhan Truuväli, PhD

20.04.2016 SULEV LÄÄNE HALDUSREFORMI FOORUM ESINEMINE TEADLASTE SEISUKOHTADEST

20.04.2016 SULEV LÄÄNE TEADLASTE SEISUKOHTADEST HALDUSREFORMI FOORUMIL

11:00               Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees

Eesmärgid ja ajakava_Kurmet Müürsepp

11:15               Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

Haldusreformi foorum RK 20.04.2016 ELL ettekanne Jüri Võigemast

11:30               Aivar Kokk, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

11:50               Riigikogu fraktsioonide paneeliarutelu

Moderaator:    Mirko Ojakivi

Iga fraktsiooni esindajalt ca 5 minutit sissejuhatav sõnavõtt (fraktsiooni seisukohad):

Kersti Sarapuu, Eesti Keskerakonna fraktsioon

Henn Põlluaas, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon

Andre Sepp, Eesti Reformierakonna fraktsioon

Artur Talvik, Eesti Vabaerakonna fraktsioon

Siim Kiisler, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon

Ivari Padar, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

12:40               Diskussioon

13:40               foorumi lõpetamine: Aivar Kokk, Sulev Lääne, Mirko Ojakivi

 

Eesti Vabariigi taastamisest ja kohalikest omavalitsustest – võimalikud uued   väljakutsed?  

MTÜ POLIS & PARTNERITE SUVEKONVERENTS,
19.08.2014

Konverents on pühendatud Eesti Vabariigi taastamise
23. aastapäevale ning sellega märgitakse ära ka Eesti Euroopa Liiduga liitumise ning MTÜ Polis loomise kümnendat aastapäeva

ETTEKANDED

Sulev Lääne, POLIS asepresident, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi valitsemiskorralduse ja õiguse lektor.

Olulistest sündmustest ja arengutest: 25 aastat seadusest ja volikogude valimistest ning ELL taasloomise protsessi algusest; Eesti EL-s ja MTÜ POLIS 10

Kalle Jürgenson, Põhiseaduse Assamblee kohaliku omavalitsuse toimkonna esimees

Põhiseaduse Assambleest ja kohaliku omavalitsuse süsteemi taasloomisest

Tõnis Kõiv, Riigikogu liige

Kohalik omavalitsus ja uus korrakaitseseadus

Sulev Mäeltsemees, Omavalitsusliitude Vanematekogu Peavanem, TTÜ sotsiaalteaduskonna dekaan,  Kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli juhataja ja professor

25 aastat kohalikest valimistest

Arvo Sarapuu, Tallinna abilinnapea

Eesti Vabariigi taastamisest ja kohalikest omavalitsustest – võimalikud uued  väljakutsed?

Uno Silberg, Kose vallavolikogu esimees, Regioonide Komitee Ea Group President

Eesti delegatsioon Regioonide Komitees 2004-2014

Raivo Uukkivi, Raasiku vallavanem, Rae vallavolikogu esimees

Probleemid ja võimalikud arengudEesti riikluse taasloomine ja kohalikud omavalitsused ning 2013. aasta kohalike valimiste järgsed ootused – kas uus algus või …?*

MTÜ POLIS & PARTNERITE SUVEKONVERENTS, 19.08.2013

Konverents on pühendatud Eesti riikluse taasloomise 22. aastapäevale

Päevakava

Ettekanded:

Eesti riikluse taasloomisest ning kohaliku omavalitsuse ja nende
liitude rollist selles protsessis (Eerik-Juhan Truuväli, Sulev Lääne,  Sulev Mäeltsemees, Jüri Allikalt)

Eesti riikluse põhielementide ülesehitamine
taasiseseisvusajal: tulemused  ja väljakutsed (Leif Kalev, professor, Siseministeeriumi kantsler)

Kohaliku omavalitsuse reformidest, sealhulgas haldus-territoriaalsest (Georg Sootla, Kersten Kattai, Sulev Lääne)

Mida ootavad järgmiselt valimisperioodilt linnad, sealjuures kas dialoog riigi keskvõimuga on sisuline? (Jüri Võigemast,  ELL tegevdirektor)

Eesti arengutest ja regionaalpoliitikast (Helir-Valdor Seeder, põllumajandusminister)


EESTI KOHALIKU OMAVALITSUSE SÜSTEEMI TAASLOOMISEST.VALDKONNA ÕIGUSLIKUST REGULATSIOONIST. KOHALIKE OMAVALITSUSTE ÜHISTEGEVUSEST, ÜLERIIGILISTE LIITUDE TEGEVUSE TAASTAMISEST (Kogumik)

SULEV LÄÄNE 1991 PS ASSAMBLEE EKSPERT – MÕTTEID SEOSES EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE EELNÕUGA


 

Riigi keskvalitsus ja kohalik omavalitsus – oodatud stabiilsus või kardetud reformid?

RAHVUSVAHELINE
KONVERENTS 3.06.2013

*Pühendatud kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse vastuvõtmise 20. aastapäevale

Programm

Ettekanded

Sissejuhatav sõnavõtt, Jüri Ratas

President Arnold Rüütli sõnavõtt

KOKS – kas uunikum või toimiv dokument? (Mihkel Juhkami)

Pealinnaregioon ja koostöö – kas võimalik alternatiiv haldus-territoriaalsele  reformile? (Taavi Aas)

Soome omavalitsuste olulisemad arengud: senine kogemus ja tee              tulevikku (Pekka Linnainen)

Kohaliku omavalitsuse õigusruum ja reformid Rootsis – senine kogemus ja tee tulevikku (Ulf Johansson)

Haldus-territoriaalne reform – lähiaja tegelikkus või unelm? (Sulev Valner)

Haldus-territoriaalne reform – kas lähiaja tegelikkus või unelm? (tekst) (S. Valner)

Eerik-Juhan Truuväli 75

Sissejuhatav ettekanne, Sulev Lääne

Kohaliku omavalitsuse aluste seadusest Põhiseaduse ja KOKS-ini, Sulev Mäeltsemees

20 aastat hiljem: Eesti valitsemine XXI sajandi perspektiivis, Georg Sootla

 

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee