Organisatsioonid

Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR)

(Council of European Municipalities and Regions) on esinduslikumaid omavalitsusorganisatsioone Euroopas, hõlmates rohkem kui 50 rahvuslikku kohalike ja/või regionaalsete omavalitsuste liitu 39-st Euroopa riigist. Eesti Linnade Liit on CEMR’i liige aastast 1995, Eesti Maaomavalitsuste Liit sai Nõukogu liikmeks detsembris 2004.

ÜLEVAADE
Euroopa omavalitsusstruktuurid, autor: Jaanus Tärnov

EMOLi poolt osalevad CEMRi töös EMOLi esimees poliitikakomitees, tegevdirektor peasekretäride ja tegevjuhtide koosolekutel ja EMOLi nõunik Aare Vabamägi energia ja keskkonna töörühmades.

____________________________________________

Läänemereriikide Subregionaalne Koostöö – Baltic Sea States Sub-regional Co-operation (BSSSC)

asutati 1993. aastal. Sisuliselt on tegemist poliitilise võrgustikuga, mille liikmeskonna moodustavad piirkonnad, mis administratiivselt asuvad allpool keskvalitsust. Läänemere piirkonna kümnes riigis on 170 sellist piirkonda.

BSSSC juhatusse kuulub igast Läänemere piirkonna riigist kaks poliitikut. BSSSC liikmetel ei ole liikmemaksu kohustust ja sellega seonduvalt ei ole liikmelisus konkreetselt määratletud. Liikmemaksu puudumisest tulenevalt ei oma BSSSC rahalisi vahendeid. Sekretariaadi ülevalpidamine liigub rotatsiooni korras ühest riigist teise. Käesoleval perioodil asub sekretariaat Poolas, Lääne-Pomeraanias (West Pomerania).

Eesti Linnade Liidu esindaja on kuulunud BSSSC juhatusse alates organisatsiooni moodustamisest.

ELL esindaja – Põlva vallavanem Arne Tilk
EMOL esindaja Taebla vallavanem Ülle Erman
Läänemere noorte esindaja – Vladimir Svet (Tallinn)

Analoogiliselt sekretariaadi rotatsiooniga ringleb ka Aastakonverentside korraldamise kohustus.

Eesti (Pärnu Maavalitsus) korraldas Peakonverentsi 2000. aastal Pärnus ning ELL ja EMOL XVIII Peakonverentsi Tallinnas, Meritoni hotelli konverentsikeskuses 12.-14. oktoobril 2010.

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee