Delegatsioonid

Regioonide Komitee

(Committee of the Regions, Comité des Régions) loodi Maastrichti lepinguga 1992. aastal esindama kohalike ja regionaalsete partnerite – nii valitud rahvaesindajate kui ka sotsiaalste partnerite – huvisid.

Regioonide Komitee (CdR) on Euroopa Liidu konsultatiivorgan, mis koosneb kohalike omavalitsuste ja regioonide esindajatest. Komitee loodi 1993. aasta novembris jõustunud Maastrichti lepinguga, esimene täiskogu istung toimus 1994. märtsis. Regioonide Komitee peaülesandeks on: kindlustada kohalike ja regionaalsete omavalitsuste tegelik esindatus Euroopa Liidus (loe pikemalt KOV portaalist)

EL Regioonide Komitee Eesti riiklik delegatsioon perioodil 2015-2020

Delegatsiooni põhiliikmed (sulgudes neid esitanud omavalitsusliidu – Eesti Linnade Liit või Eesti Maaomavalitsuste Liit – lühend):

1. … (ELL)
2. Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees (EMOL)
3. Uno Silberg, Kose Vallavolikogu liige (EMOL)
4. Mart Võrklaev, Rae vallavanem (EMOL)
5. Mihkel Juhkami, Rakvere linnapea (ELL)
6. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea (ELL)

Delegatsiooni asendusliikmed:
1. Georg Linkov, Hiiu vallavanem (ELL)
2. Randel Länts, Viljandi linnavolikougu liige (ELL)
3. Andres Jaadla, Rakvere Linnavolikogu liige (ELL)
4. Rait Pihelgas, Ambla vallavanem (EMOL)
5. Jan Trei, Viimsi vallavanem (EMOL)
6. Juri Gotmans, Haanja vallavanem (EMOL)

Eesti delegatsiooni esimees on alates 03. juunist 2015 a. Uno Silberg (mandaadiperioodi alguses oli esimeheks Urve Erikson), ase-esimees Urmas Sukles. Eesti delegatsiooni liige CdR juhatuses ja ühtlasi üks CdR-i 28-st ase-esimehest on Mihkel Juhkami ning tema nimeline asendaja CdR juhatuses on Kurmet Müürsepp (valitud del. koosolekul 11. veebr. 2015 a. Brüsselis).

________________________________________________

Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress (CLRAE) – on Euroopa Nõukogu organ, mis esindab Euroopa riikide (47) kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusorganeid.

CLRAE ja Euroopa Nõukogu
1949. aastal moodustatud Euroopa Nõukogu on Euroopa organisatsioon, mille peamised eesmärgid on inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ning pluralistliku demokraatia kaitsmine ja edendamine. Euroopa Nõukogu, millel praegusel hetkel on 40 liikmesriiki, saavutas üleeuroopalise ulatuse 1990. Aastal, kui liikmeteks hakati vastu võtma Kesk- ja Ida-Euroopa riike. Euroopa Nõukogu tegevus on konkretiseerunud enam kui 150 konventsioonis (see tähendab 75 000 kahepoolset lepet), millest lähtuvalt kooskõlastatakse ja ühtlustatakse liikmesriikide õigusakte.

Neist konventsioonidest on kõige tuntumad Euroopa inimõiguste konventsioon, Euroopa sotsiaalharta, Euroopa kultuurikonventsioon ning Euroopa kohaliku omavalitsuse harta (viimane avati allkirjastamiseks 15. oktoobril 1985 a.).

Euroopa Nõukogu organid on Ministrite Komitee, Parlamentaarne Assamblee ning Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress (CLRAE).

Kongressi ülesanne on tegeleda inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ning pluralistliku demokraatia kaitsmise ja edendamisega kohalikul tasandil; peamine eesmärk on kaitsta ja suurendada Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsusorganite poliitilist, haldus- ja finantsautonoomiat, õhutades keskvõimu arendama kohalikku demokraatiat ja rakendama toetuspõhimõtet. CLRAE-l, mis koguneb plenaaristungile Strasbourg’i kord aastas, on 572 liiget, kes esindavad enam kui 200 000 Euroopa kohalikku ja piirkondlikku omavalitsusorganit. Pikemalt loe KOV portaalist.

Delegatsiooni juht: Leo Aadel

Põhiliige…….Asendusliige… .Linn/vald

Kohalike Omavalitsuste Koda
Leo Aadel (EMOL), Haljala vald, vallavanem, delegatsiooni juht
Sirje Tobreluts (EMOL), Laheda vallavanem
Mihkel Juhkami (ELL), Rakvere linn, volikogu esimees

Piirkondlike Omavalitsuste Koda
Enel Liin (IRL) – (EMOL),Veriora vallavolikogu
Urmas Sukles (ELL), Haapsalu linn, linnapea
Kersti Sarapuu (ELL), Paide linn, linnapea

Delegatsiooni sekretär: Kaimo Käärmann-Liive, ELL büroo

CLRAE dokumendid

 

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee