Arengukoostöö

Välisministeerium saatis EMOLile ja ELL-le piiratud taotlusvooru kutse, mis oligi antud taotluse aluseks. ELL on nõus osalema projektipartnerina. EMOLil on sõlmitud koostöömemorandum Moldova CALM-ga ning on võõrustanud Ukraina ja Moldova delegatsioone. Moldovat on EMOLi esindajad külastanud kahel korral ja nad on väga huvitatud koostööst. Siiani on kõik jäänud rahaliste vahendite nappuse taha. Valgevene ja Gruusiaga on kontaktid Eesti omavalitsustel, kellel on koostöökokkupuuteid olnud. EMOL ja ELL on valmis ja huvitatud edaspidi ka jätkuprojektides osalema.

Eesti omavalitsustel on võimalus jagada oma teadmisi ja kogemusi omavalitsuse teenuste tagamisel oma pikaajalistele partneritele arengukoostöö sihtriigis.

EMOL võttis väljakutse vastu ja esitas projektitaotluse 100 000 eurole ning sõlmis Välisministeeriumiga rahastuslepingu kaheks aastaks.

Aastatel 2017-2018 esitati EMOLile kokku 6 projekti:

Rakke vald – Valgevene „Mostõ rajooni haldussuutlikkuse arendamine“

Viljandi vald – Moldova „Viljandi maakonna omavalitsuste toetus ja abi Moldova Straseni linna võimekuse tõstmiseks“

jätkuprojektina „Viljandi maakonna omavalitsuste toetus ja abi Moldova Straseni linna võimekuse tõstmiseks – jätkuprojekt“

Haapsalu linn – Petlemma

“Haapsalu ja Petlemma linnade kogemuste jagamine  e-valitsemises ning sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste edendamisel“

Haapsalu jätkuprojekt „Haapsalu ja Petlemma linnade koostööprojekt kogemuste jagamisel e-valitsemises, paberivabas asjaajamises, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste edendamisel ja neuroloogilise rehabilitatsiooni kogemuse jagamisel“

Projektitaotluse esitas ka Raplamaa Omavalitsuste Liit Valgevene partneritega, kuid Valgevene loobus peale valimisi sellest projektist.

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee