Kohalik omavalitsus kui Eesti riigi taastamise vundament – kas ka muudatuste mootor!

  1. augustil 2016 algusega kell 10:30 toimub Aruküla Rahvamajas konverents teemal Kohalik omavalitsus kui Eesti riigi taastamise vundament – kas ka muudatuste mootor!

MTÜ Polis ja partnerite traditsiooniline suvekonverents on pühendatud Eesti Vabariigi taastamise 25. aastapäevale ning sellega märgitakse ära meie avaliku halduse loomise 150. aastapäev. Teadaolevalt võeti 1866. aastal vastu esimene nn maarahvaga seotud omavalitsusseadus: Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kura-male.

Konverentsil esinevad Paul Varul, vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul partner, TÜ emeriitprofessor teemal Haldusreformi seaduse vastavusest põhiseadusega; Aadu Must, Riigikogu liige, TÜ professor teemal Eesti Vabariik 100 ja kohalik omavalitsus; Kadri Ukrainski, TÜ professor ja Kadi Timpmann, TÜ teadur, doktorant teemal Fiskaalautonoomia ja kohalikud omavalitsused – olukord ja võimalikud arengud Eestis; Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet teemal Riigireformi järgmised etapid ja paljud teised.

Teadaolevalt võttis Riigikogu 7. juunil 2016 vastu haldusreformi seaduse ning vastavasisuline foorum toimus Riigikogus 20. aprillil samade partnerite poolt korraldatuna. Nüüd on aeg analüüsida, kas ajalooline kogemus on abiks kavandatavate muudatuste teostamiseks ning kas riik ning kohalikud omavalitsused on koos valmis järgnevateks sammudeks ning millised need võiksid olla. Eelnevaga seoses on kavas käsitleda ka teemat, millised oleksid riigireformi järgmised etapid.

Mitmed omavalitsused on pöördunud Riigikohtu poole taotlusega kontrollida haldusreformi seaduse vastavust põhiseadusega.

EMOL-I esimees Kurmet Müürsepp loodab, et haldusterritoriaalne reform ei jääks pelgalt rahvaarvu kriteeriumi täitmiseks, vaid tulevased muudatused tooksid kaasa reaalseid  positiivseid arenguid omavalitsuste ja inimeste ellu.

 

Korraldajad MTÜ Polis, Riigikogu, Raasiku vald, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna Ülikool,  Tallinna linn, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, üleriigiliste kohaliku omavalitsuse liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla ja Linnasekretäride Selts ja Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.

Päevakava saadaval http://www.emovl.ee/koostoo/sisekoostoo/polis/

 

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee