Tegevus

EMOLi volikogu toimub 28.04.2017 algusega kell 11.00 Tallinnas Omavalitsuste majas Sirge 2

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Maakonnaliinide korraldamisest 2018

majandus- ja taristuminister Kadri Simson ( kell 11.00 – 11.30 );

Kaasettekanded: Vello Jõgisoo Harjumaa ÜTK tegevdirektor, EMOLi aseesimees ja Lauri Luur, Pärnumaa OVL, EMOLi juhatuse liige

3. Munitsipaal elamud ja viimane miil maapiirkonnas

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ( kell 12.00 – 12.30 )

4. Riigireformi olukorrast ja probleemidest

5. Riigikogu probleemkomisjon riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks, komisjoni esimees Ivari Padar

6. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokoll riigi eelarvestrateegia 2018-2021 osas

7. EMOLi üldkoosoleku – Maapäeva 9. juuni 2017 päevakord.

8. EMOLi 2016.aasta eelarve täitmise kinnitamine.

9. EMOLi 2017. eelarve muutmine

10. ELL pöördumine seoses Eesti Linnade ja Valdade Liidu moodustamisega.

11. Informatsioonid

11.1 CLRAE monitooring 2017 „Kohalik demokraatia Eestis“ soovitused Vabariigi valitsusele.

11.2 AVALIK PÖÖRDUMINE: EESTI REGIONAALNE ARENG JA – HALDUS VAJAVAD PÕHIMÕTTELISI MUUDATUSI

EMOLi esimees                                                   Tegevdirektor

Kurmet Müürsepp                                               Ott Kasuri

 

________________________________________________________

EMOLi volikogu koosolek toimub 09.12.2016 algusega kell 11.00 Tähetorni hotellis Tähetorni 16, Tallinn

Peale volikogu jõululõuna.

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. KOV haldusreformist, RM minister Mihhail Korb  (11.00)
 3. Hariduskorraldus  2017, HTM  minister Mailis Reps (11.45)
 4. Riigieelarest 2017 ja tuleviku suundumustest,  RM Andrus Jõgi, (12.30)

Andrus Jõgi KOV 2017 RE

5. „Ülevaade esimesest REGREL prooviloendusest“,
Statistikaamet, Diana Beltadze (13.00)

REGREL esitlus EMOL

6. EMOL ettepanekud 2018-2021 RES kavasse

EMOL ettepanekud riigi eelarvestrateegia dokumenti aastateks 2018

7. EMOL eelarveprojekt 2017

8. Informatsioonid
8.1 KOV IKT kompetentsikeskuse strateegia 2016 – 2018
8.2 EMOL/ ELL ja VM idapartnerlusprojekt  2016 – 2018

_______________________________________________________________

EMOLi volikogu koosolek toimub 20.09.2016 algusega kell 9.00 Omavalitsusmajas, Sirge 2, Tallinn

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Riigieelarve 2017 lõpp-protokolli arutelu

2.1 KOV omavaheline arvlemine hariduses.

______________________________________________________________

EMOLi volikogu koosolek toimub 15.04 algusega kell 11.00 Loomaaia Keskkonnahariduse keskuses, Paldiski mnt.145/Ehitajate tee 150, Tallinn (sissepääs Ehitajate tee 150) Kopra saalis.

Kell 10.30 registreerimine ja kohvi, peale volikogu lõunasöök.

 

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. SA KredEx poolt KOV-idele pakutavad toetused, Lauri Suu, Eluaseme ja energiatõhususe toetuste haldur
  LauriSuuEMOL
  Soojusmajanduse kavandamisest AV 2016 15.04

3.  Koostööleping omavalitsuste infotehnoloogia toetamiseks

Riigikogus 7.04. 2016 Urmas Klaas taust

 ____________________________________________________________
EMOLi volikogu päevakorrad, protokollid, materjalid

EMOLi volikogu toimub 11.12.2015 algusega kell 12.00 Omavalitsusmajas, Sirge 2
Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Minister Arto Aas soovib arutleda kavandatava haldusreformi käigus võimalusi ülesannete üleandmiseks maavalitsustelt maakondlikele omavalitsusliitudele ning sellega kaasnevaid võimalikke muudatusi omavalitsusliitude juhtimiskorralduses, sh OVL tegevust reguleerivates seadustes (ca 1 tund 12.00- 13.00)
 3. Huvitegevuse kontseptsioon, Kultuuriminister Indrek Saar (13.00)
 4. Riigieelarest 2016 ja tuleviku suundumustest, RM Andrus Jõgi, (13.30)
 5. Rajaleidja keskuste tööst , SA Innove juhatuse liige Robert Lippin ja Hariduse tugiteenuste agentuuri juhataja Margus Tõnissaar (14.00)
 6. EMOL ettepanekud 2016-2020 RES kavasse, I lugemine ( 14. 30 )
 7. EMOL eelarveprojekt 2016, I lugemine ( 15.00 )
 8. Informatsioonid: (15.15 – 15. 45)

teede inventariseerimine, IKT baastaristu üldhariduskoolidele

__________________________________________________________________

EMOLi volikogu toimub 18.09.2015 algusega kell 13.00 Omavalitsusmajas, Sirge 2, Tallinn

Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Keskkonnatasude problemaatika, Sulev Liivik, Rahandusministeerium Ettekanne_KETS_RM
 3. MISP, STAR ja SKAIS2, Sotsiaalministeerium

Katrin Pedastsaar- Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri juht, Digitaalvõimekuse arendamise osakond

Nele Nisu – õigusnõunik, Digitaalvõimekuse arendamise osakond

Aili Josepson – IT teenuste projektijuht, Digitaalvõimekuse arendamise osakond

 1. Haldusreformi komisjonide tööst
 2. Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020
 3. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokoll 2016. aasta riigieelarve osas
 4. Informatsioonid

____________________________________________________

EMOLi volikogu toimub 24.04.2015 algusega kell 11.00 Omavalitsusmajas, Sirge 2, Tallinn

Päevakord

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Haridusseaduse väljatöötamise printsiipidest,

Ettekandja Sille Uusna – HTM haridusseadustiku juht

http://prezi.com/u20taprwzqbl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

 1. Põhikoolivõrgu korrastamise perioodil 2014 -2020 eelnõu hetkeseisust.

Ettekandja Indrek Riisaar HTM riigivaraosakonna juhataja

EMOL_Indrek Riisaar

 1. Eesti koolide IKT-baastaristu – Ave Lauringson, IKT oskuste koordinaator,

Riigi Infosüsteemide osakond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Kristel Rillo, e-teenuste osakonna juhataja, Haridus- ja Teadusministeerium

EMOL_24.04.15_Ave Lauringson

 1. Meetme „Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine

hoolduskoormuse vähendamiseks“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist Laura Viilup

AT_ettekanne_Laura Viilup

 1. EMOLi üldkoosoleku – Maapäeva toimumise koht, päevakava

Maapäeva toimub Mooste vallas, Mooste mõisas 5. juunil 2015


 

EMOLi volikogu koosolek toimub 13. veebruaril 2015 algusega kell 11.00 Omavalitsusmajas, Sirge 2, Tallinn

Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Poliitikute foorum (kutsutud 7 erakonna esindajad)
 3. Energiatõhususe lepingu kasutamisest
 4. EMOLi tegevuskava 2015-2018 eelnõu
 5. EMOLi struktuuri ja 2015. aasta eelarve kinnitamine
 6. Informatsioonid

6.1 Linnade ja Valdade päevad 25.-26. märts 2015

Erakondade Foorumil osalevad praegustel andmetel:

Reformierakonna esindaja Urve Tiidus

IRL – Harku vallavanema Kaupo Rätsepp

Rahva Ühtsuse Erakonna poolt osaleb juhatuse liige Andrei Šaršov.

EKRE esindaja Saue linnapea Henn Põlluaasa

Vabaerakonna esindaja Priit Kärsna

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindaja on Raivo Uukkivi

Keskerakonna esindaja on Toomas Vitsut

 

Poliitikutele antakse sõna 5 min ja siis küsimused saalist.

Oleme ette andnud teema ja selgituse:

 Soovime küsida,  kuidas on omavalitsuste finantseerimist puudutav temaatika käsitletud teie erakonna valmisprogrammis 2015. aasta valimistel ning kuidas on planeeritud teie tegevused järgmisel neljal aastal alljärgnevates küsimustes :

 1)            kohalike omavalitsuste eelarvesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa ja kohalike omavalitsuste eelarvetulude ühtlustamise (tasandusfondi) vahendite piisavus omavalitsuste ülesannete täitmiseks ning üksikisiku tulumaksu osa ja tasandusfondi mahu suuruse taastamine eelarvekärbete eelsele tasemele;

2)            eraldised kohalike omavalitsuste eelarvetele teehoiu, hariduse, laste päevahoiu, kultuurielu ja muudes valdkondades

 

 

Ettekanded:

KOVide roll ja võimalused ESF 2014+ perioodi planeerimisel. Maris Mälzer Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) talituse ESF nõunik

Riigikontrolli aruanne „Laste hoolekande korraldus valdades ja linnades. Kuidas on omavalitsustes korraldatud laste hoolekanne ja kas omavalitsuste tegevus sellel alal vastab seaduse nõuetele? Airi Mikli  Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör

Uus lastekaitse seadus. Tõnu Poopuu Sotsiaalministeeriumi Laste ja perede osakonna laste õiguste juht

Omavalitsuskorralduse reformi seaduse väljatöötamiskavatsuse kooskõlastamine (kutsutud esindajad Siseministeeriumist)

Energiatõhus omavalitsus” II etapi koolituse toimumise aegadest ja koolituse sisust

EMOL volikogu päevakord 08.02.2013

Komisjoni talituste seisukoht ajavahemiku 2014-2020 partnerluslepingu ja programmide väljatöötamise kohta Eestis, Aare Vabamägi

MAK uue perioodi kujundamine, Deiv Rahumägi

Komisjoni talituste seisukoht ajavahemiku 2014-2020 partnerluslepingu ja programmide väljatöötamise kohta EESTIS

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogude ühine koosolek 24.09.2012

PROTOKOLL

EMOLi volikogu koosolek 14.09.2012 algusega kell 13.00 Omavalitsusmajas Tallinnas, Sirge 2

Päevakord

Läbirääkimiste lõpp-protokolli arutelu

PROTOKOLL

 

Volikogu koosolek 18. mai 2012 algusega kell 11.00 Omavalitsusmajas Tallinnas, Sirge 2

Volikogu koosolek 16. märts 2012 algusega kell 11.00 Omavalitsusmajas Tallinnas, Sirge 2

EMOLi volikogu 16.03.12 koosoleku päevakord

Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogu ettepanekud Euroopa Liidu järgmise perioodi (2014-2020) toetusvahendite kasutamiseks

Regionaalhalduse ja kohaliku omavalitsuse reform või riigi halduskorralduse muutmine

Finantseerimiskorraldus maakondliku juhtimise ja kohaliku omavalitsuse muudatuste tagamiseks

 

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee