Maapäev 09.06.2017

EESTI MAAOMAVALITSUSTE LIIDU

ÜLDKOOSOLEK (Maapäev)

 

Kukruse Polaarmõis                                                                                  09. juuni 2017

Mõisa, Kukruse küla 20 Kohtla vald

10:00 – 11:00 Esindajate saabumine, registreerimine, hommikukohv

MAAPÄEVA PÄEVAKORD ja AJAKAVA

11:00 Maapäeva avamine

Kurmet Müürsepp , EMOLi esimees

Etti Kagarov, Kohtla vallavanem

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuste ühiste kavatsuste kokkulepe kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks allkirjastamine EMOLi esimehe Kurmet Müürsepa ja ELL juhatuse esimehe Taavi Aasa poolt.

EMOL_ELL_juhatuste koostööleping

1.     Maapäeva päevakorra kinnitamine

2.     Haldusreformist                           

Ettekandja: Väino Tõemets, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna osakonna juhataja

HALDUSREFORMIST MAAPÄEV 09 05 2017 VT

3.   Riigireformist

Ettekandja: Ivari Padar, Riigikogu probleemkomisjon riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks, esimees

4.   Maakondliku  OVL uus roll 1.jaanuarist 2018

Ettekandja: Kaupo Rätsepp, HOL esimees, Harku vallavanem 

5.   Uued tuuled ja uued rahad hariduses

Ettekandja: Mart Laidmets, HTM, üld- ja kutsehariduse asekantsler

6.  KOV Rahastamine 2018-2021

Ettekandja: Väino Tõemets, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna osakonna juhataja

Lõuna kell 14.00

7.   Maapäeva rakendamine

Maapäeva töökorra tutvustamine ja kinnitamine;

EMOLi juhatuse liikme valimiskord kinnitamine;

Mandaatkomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine;

Redaktsioonikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine;

Valimiskomisjoni moodustamine

8.  EMOLi tegevusest 2016. aastal

Ettekandjad:   Kurmet Müürsepp, EMOLi esimees

Esimehe ettekanne Maapäeval 2017

                       Henri Pook, KOV IKT kompetentsikeskus

KOV IKT kompetentsikeskus tegevuste seis 2017 Ipa

9.  Maapäeva mandaatkomisjoni aruanne

Ettekandja:     mandaatkomisjoni esimees

10.  Ühtsest üleriigilisest liidust

Ettekandja: Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor

A1 Mõtteid üleriigilise koostöö korraldusest. Jüri Võigemast 09.06.2017 F

11.  EMOLi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, audiitori järeldusotsus ja revisjonikomisjoni akt

80196744_2016__Aruanne_80196744

audiitori_otsus_80196744_2016 

REV 2016_AKT               

Ettekandja:     Kurmet Müürsepp, EMOLi esimees ja revisjonikomisjoni esimees

12.   EMOLi juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue valimine.

VALIMISED_JUHATUSE LIIGE_2017_blankett

13.   EMOL volikogu liikmete ja asendusliikmete tagasikutsumise ja valimise kinnitamine

EMOL Maakondade kaupa esindajad_volikogu_Blankett_2017

Ettekandja:     mandaatkomisjoni esimees

14. Põhiseisukohad kohalike omavalitsuste 2018.a tulubaasi küsimustes

Ettekandja:     rahanduse töörühma liige

15.  Maapäeva lõpetamine

Pildid https://goo.gl/photos/M3DfCJCyHC4aHaa1A

 

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee