Maapäev 05.06.2015

              EESTI MAAOMAVALITSUSTE LIIDU
ÜLDKOOSOLEK (Maapäev)
 
Mooste Mõisas*                                                                                                                     05. juuni 2015
Mooste vallas, Põlvamaal
10:00 – 10:30 Esindajate saabumine, registreerimine, hommikukohv

Esindajad 2015_Maapäev

MAAPÄEVA PÄEVAKORD ja AJAKAVA

10:30 Maapäeva avamine

Kurmet Müürsepp , EMOLi esimees
Mooste vallavanem
Volikogu liikme käsiraamatu tutvustamine.
1.  Maapäeva päevakorra kinnitamine
2.  Teenuste kättesaadavus – uuringu tutvustamine

Ettekandja: Veiko Sepp , teadur Tartu Ülikool RAKE ja Tiit Oidjärv, nõunik Siseministeerium, planeeringute osakond

planeeringuline taust EMOL 2_SIM

Sepp Mooste 05.06.2015

3.  Riigihalduse reform

Ettekandja: Arto Aas , Riigihalduse minister

4.  Ettevõtlus maal ja Maaeluministeeriumi roll selles

Ettekandja: Urmas Kruuse, Maaelu minister

Maapäev_minister_05.06.2015_Kruuse

5. Eesti keskkonnahariduskeskuste võrgustik- mitmekesised võimalused rikastada õppetööd koolis ja lasteaias

Ettekandja: Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja

Keskonnaharidus Eestis_Mooste

 Lõuna 13. 15 – 14. 00
6. Maapäeva rakendamine

Maapäeva töökorra tutvustamine ja kinnitamine; Maapäeva_t66kord_2015

Mandaatkomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine;

Redaktsioonikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

7.  EMOLi tegevusest 2014. aastal

Ettekandja: Kurmet Müürsepp , EMOLi esimees

Tegevusaruanne_2014_FIN

8.  Maapäeva mandaatkomisjoni aruanne

Ettekandja:  mandaatkomisjoni esimees

9.   EMOLi 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, audiitori järeldusotsus ja revisjonikomisjoni akt

Ettekandja:  Kurmet Müürsepp EMOLi esimees, revisjonikomisjoni esimees

Aruanne_80196744_1429695963

10.  EMOLi tegevuskava 2015 – 2018

EMOL tegevuskava 2015- 2018 eelnõu 27 01 2015_Juhatus_F

Ettekandja:  Kurmet Müürsepp , EMOLi esimees

11.  EMOL volikogu liikmete ja asendusliikmete tagasikutsumise ja valimise kinnitamine

EMOL Maakondade kaupa esindajad_volikogu_Blankett_2015

Ettekandja:     mandaatkomisjoni esimees

12.  Revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine ja uue nimetamine
13.  Põhiseisukohad kohalike omavalitsuste 2016.a tulubaasi küsimustes

Põhisuunad eelarveläbirääkimisteks ja omavalitsuste tulude arengu suunamiseks

Ettekandja:     Märt Moll, EMOLi rahandusnõunik, rahanduse töörühma liige

14.  Maapäeva istungi lõpetamine

 

 

 

 

 

 

*Mooste mõis asub Põlvamaal, Mooste vallas, Tartu-Räpina maantee 43. kilomeetril teeristist 1.1km piki alleed.

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee