Tegevus

Juhatuse koosolekud :

Juhatuse koosolek toimub 28.04.2017 algusega kell 10.00 Omavalitsusmajas, I korrusel.

Juhatuse koosolekule järgneb volikogu koosolek.

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. EMOLi 2016.aasta eelarve täitmine
 3. EMOLi 2016. majandusaasta aruanne.
 4. EMOLi 2017. eelarve muutmine.
 5. Informatsioonid

Avalik poordumine_F

___________________________________________________________

Juhatuse koosolek toimub 10.03.2017 algusega kell 13.00 Omavalitsusmajas, II korrusel.

Päevakorras:

KTK ettepanekud valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu eelarveläbirääkimisteks 2018. aasta riigieelarve osas.

 1. Eesti Linnade Liit linnade ja valdade üleriigilise koostöö korraldusest
 2. Esindajate nimetamised
 3. Informatsioonid
 • IKT kompetentsikeskuse rahastamine riigieelarvest 2017.
 • Riigieelarvelised vahendid väliskoostööks 2017
 • Analüüsist ja ettepanekutest ujumise algõppe taseme tõstmiseks

    4. EMOLi volikogu koosoleku aeg 31.03. 2017 

    5. Kohapeal algatatud küsimused.

 

_____________________________________________________________________________

Juhatuse koosolek toimub 31.01.2017 algusega kell 13.00 Omavalitsusmajas, II korrusel.

Päevakorras:

Päevakorra kinnitamine

 1. Haldusreformi edasine kulg, Veikko Luhalaid
 1. Riigi toetusest juurdepääsuvõrkude ehitamiseks 2018  ja 2019. Info  meetme ja selle prioriteetide välja töötamisest ja KOV roll, MKM  Raigo Iling
 2. IKT kompetentsikeskuse rahastamine riigieelarvest 2017, Henri Pook
 3. EMOL ettepanekud valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu eelarveläbirääkimisteks 2018. aasta riigieelarve osas.
 1. EMOLi tegevuskava väliskoostööks 2016
 2. Koeru vallavolikogu otsus EMOList väljaastumisest
 3. EMOLi tegevused 2017, (ühtsest üleriigilisest liidust, maakondlikest liitudest, II omavalitsuspäevast, Maapäevast, CoR- Regioonide Komitee juhatuse koosolek 31. aug. – 1. sept. 2017, Tallinnas)
 4. Esindajate nimetamised
 5. Informatsioonid
 • Lasteaedade energia auditi juhendi täiendamise arutelul Rahandusministeeriumis räägitu kokkuvõte, Aare Vabamägi
 • Hooldekodude energiatõhususe parandamiseks toetuste abil, mis on saadud CO2 müügist. EMOLi ettepanekud määruse eelnõu osas, Aare Vabamägi
 • PõhiKoolideToetuse meede I etapi rakendus ja PKT järgmise II etapi põhimõtted, 2017 II poolaasta; Tugispetsialistide toetus meede, jaotuse põhimõtted 1. 09. 2017 HTM.
 • Lastaia õpetaja toetuse meede, jaotuse põhimõtted 1. 09. 2017 HTM;
 • CLRAE raporti draft „Kohalikust demokraatiast Eestis“ ülevaade
 • EMOLi volikogu koosoleku aeg

6. Kohapeal algatatud küsimused.

_______________________________________________________________________________

EMOL juhatuse koosolek toimub 29.11.2016 kell 13.00 Omavalitsusmajas, Sirge 2

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Koostöö kodanikuühendustega ning nende osalemisvõimalused ühinevates omavalitsustes. EMSLi juhataja Maris Jõgevaga ja Madle Lippus EMSL, nõukogu liige
 3. EMOL ettepanekud 2017-2020 RES kavasse
 4. KOV IKT eelarve 2017 RM eelnõu (Nevel Paju ja Henri Pook)
 5. Esindajate nimetamised :
 6. Informatsioonid
  1. Ülevaade KE – IRL – SDE koalitsioonilepingust
  2. Linnade valdade päevade 15-16.03. 2017 ettevalmistamisest ja korraldamisest Viru hotelli konverentsikeskus, Tallinn.
  3. Õpilaspiletist, sh e – õpilaspiletist, HTM seisukoht Janar Holm
  4. Ülevaade eelnõude kooskõlastustest

_______________________________________________________________________________________

EMOL juhatuse koosolek toimub koos volikogu koosolekuga 20.09.2016 kell 9.00 Omavalitsusmajas, Sirge 2

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Riigieelarve 2017 lõpp-protokolli arutelu

2.1 KOV omavaheline arvlemine hariduses.

 

________________________________________________________________________________________

EMOLi juhatuse koosolek toimub 29. juunil 2016 kell 12. 00 Käina vallavalitsuses, Hiiu mnt 28, Käina alevik, Käina vald

Kutsutud Hiiumaa omavalitsusjuhid.

Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Tasandusfondi valemi muutmine tulude teenimise demotiveeriva mõju vähendamiseks

2.1 Keskkonnatasude uue jaotusmudeli kompensatsioonimehhanism

2.2 Looduskaitsealade maamaksuvabastused

2.3 Liitsihtotstarbega maade kodualuse maamaksu vabastuse mõjude kompenseerimine

2.4 KOV läbirääkimiste rahanduse ja maksunduse töörühma koosoleku eelnõud :

3. EL Regioonide Komitee presidendi võimalik visiit Eestisse, sügisel 2016 tegevused, ettepanekud.

4. Välisministeeriumi piiratud taotlusvooru kutse toetuse saamiseks idapartnerluse arendamiseks.

5. Esindajate nimetamine

5.1 CLRAE uue liikme ja asendusliikmete nimetamine aastateks 2016–2020.

6. Informatsioonid ja kohapeal algatatud asjad

– Arvamusfestival Paides 13. 08. 2016, EMOLi esindaja (esimees)

– Rahvusvaheline suhtlus, EL  OPEN DAY 4 kohta

– EMOL  ja ELL  kokkulepe nr  4 IKT kompetentsikeskus

            – Büroo töötajate personaalia muudatus 27.06.2016

_____________________________________________________________________________________

Juhatuse koosolek toimub 17.05.16 algusega kell 11.00 Omavalitsusmajas, II korrusel.

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused (MKM esindaja ja KIK esindaja)
 3. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukeskuse rahastamise leping Rahandusministeeriumiga
 4. EMOL teenetemärkidele esitatud kandidaadid
 5. CLRAE delegatsiooni uuendamisest mandaadiperioodiks 2016-2020, ELL ettepaneku arutelu
 6. Kohapeal algatatud küsimused

 

_____________________________________________________________________________________

Juhatuse koosolek toimub 8.03.16 algusega kell 10.30 Omavalitsusmajas, II korrusel

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Ettepanek KOV IT arendamiseks ja toetamiseks 2016+ (Margus Lehesaar)
 3. Kiire interneti ühenduste („viimase miili“) rajamise analüüs ja ettepanekud 11.03.2016 ettekandja Raigo Iling
 4. Omniva – postkontorite sulgemisest, juhatuse esimees Aavo Kärmas
 5. EMOLi tegevuskava väliskoostööks 2016
 6. EMOLi ettepanekud läbirääkimisteks RE 2017
 7. Maapäeva toimumise aja ja koha kinnitamine.
 8. EMOLi 2015eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne
 9. Esindajate nimetamised
  1. Avatud valitsemise partnerlus ja esindaja nimetamine AVP koordineerivasse kogusse põhiliige, asendusliige     tõstmine – hindamiskomisjoni liige
  2. 9.2 Esindajate nimetamine EASi Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse
 1. Informatsioonid

10.1.    Linnade, valdade Päevad 2016

10.2   Piirissaare probleem kalapüügil.

10.3    TTÜ õiguse instituudi projektis osalemine

 1. Kohapeal algatatud küsimused.

___________________________________________________________________________

EMOLi juhatuse koosolek toimub 12.01.2016 algusega kell 13.00 Omavalitsusmajas

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Haldusreformiseaduse eelnõu
 3. Haridusseaduse eelnõu
 4. Eesti Andmesidevõrk ettepanek ja pöördumine
 5. Esindajate nimetamised

5.1 Esindaja nimetamine hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma koosseisu (Riigikantselei)

   6. Informatsioonid

6.1.      EMOLi juhatuse liikme ja Kolga-Jaani vallavanem Kalevi Kauri juhatusest tagasiastumise avaldus ja kohtumäärus

    7. Kohapeal algatatud küsimused.


EMOLi juhatuse koosolek toimub 11.12.15 algusega kell 10.00 Omavalitsusmajas

Päevakorras:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. EMOL ettepanekud 2017-2020 RES kavasse, I lugemine
 3. EMOL eelarveprojekt 2016, I lugemine
 4. Järvamaa Omavalitsuste Liidu pöördumine kogukonna turvalisuse küsimuses
 5. Viimsi ja Jõgeva valla EMOList väljaastumise otsused
 6. EMOLi juhatuse liikme ja Kolga-Jaani vallavanem Kalevi Kauri juhatusest tagasiastumise avaldus
 7. Esindajate nimetamised:
 • Maapõue strateegia koostamise töörühm
 • Läbirääkimiste töörühmade liikmete muutmine

8. Kohapeal algatatud küsimused.

___________________________________________________________

EMOLi juhatuse koosolek toimub 27.10.15 algusega kell 13.30 Omavalitsusmajas Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. OMNIVA tutvustab Eesti Posti tulevikuplaane, Omniva juhatuse esimees Aavo Kärmas
 3. KOV rahastamine ja haridustoetus (RK kultuurikomisjon)
 4. Erakoolide rahastamise muudatused
 5. MKMi üldhariduskoolide võrguühenduse kaasajastamise meede, seos HTMi

koolivõrgu programmiga 2016-2020

 1. Välisministeeriumi ettepanek EMOLile
 2. Esindajate nimetamine

7.1 Kutse osalemiseks ESF tegevuse lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil (MARAC mudel) ehk juhtumikorralduse mudeli juhtrühma töös.

 1. Informatsioonid:

8.1 Õppereis Taani

8.2 Moldova projekt

8.3 Info eelnõudest

8.4 Kullamaa avalik pöördumine

8.5 Muutub treeneri tööjõukulude toetuse taotlemine ja menetlemise kord

 1. Kohapeal algatatud küsimused

 

___________________________________________________________

EMOLi juhatus toimub 18.09.2015 algusega kell 10.00 Omavalitsusmajas Sirge 2, Tallinn

Päevakorras:

1. Päevakorra kinnitamine

2. Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020

3. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste

lõpp-protokoll 2016. aasta riigieelarve osas

4. Põhja- ja Baltimaade migratsiooniprojekt 2016 (Põhjamaade Ministrite Nõukogu)

5. Esindajate nimetamine:

5.1 Jäätmeseaduse muutmise seaduse väljatöötamise töörühm (KKM)

5.2 Noorte huvitegevuse töörühma moodustamine (KUL)

6. Kohapeal algatatud küsimused

 

 

Kurmet Müürsepp                                                     Ott Kasuri

EMOLi esimees                                                         EMOLi tegevdirektor

 

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee