Projektid

Rahastuse saanud projektid

1. Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm 2009-2013
sai rahastuse ja projekt on läbi viidud.

2.Meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine, projekt „Energiatõhus omavalitsus” sai rahalise toetuse võimaluse Euroopa Sotsiaalfondi kaudu.Materjalid

Soojustarbimise analüüs,olemasolevad ja perspektiivsed koormusgraafikud (Villu vares)

Näidiskoolimaja energiatarbe jasisekliima analüüs

Energiatõhus omavalitsus

Hoonete renoveerimise mõju hoonete soojuse kasutusele (asula näited)

Energiatõhus omavalitsus, II etapi koolitus. Energiamajanduse arengukava.

Aare Vabamägi CV

Koolituse sisuks on hoonete tehnosüsteemide seadistamine energiatõhususe saavutamiseks ja energiamajanduse kavandamine väikeasulates.

 

Kodutöö (tabel)

Kodutöö harjutus


Koolituskava, I etapp

Koolituse tutvustus

Näidiskoolimaja

Renoveerimismeetmed

Livia Kask

Sulev Soosaar

Ülo Kask

Villu Vares I

Villu Vares  II

Energiatõhusus, Teet Tark

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee