Informatsioon

Sotsiaalministeerium soovitab

Sotsiaalhoolekande seaduse tõlgendamisest toimetulekutoetuse määramisel

Kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste soovituslikud juhised

Justiitsministeerium

Alates jaanuarist on kohalike omavalitsuste määrused leitavad elektroonilisest Riigi Teatajast

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium ootab taotlusi eesti kultuuri tutvustamiseks maailmas

Siseministeerium

Kohalik omavalitsus haldussüsteemis

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeeriumi EL uue programmperioodi vahendite planeerimise arutelude ajakava:

http://www.struktuurifondid.ee/infoseminarid/

Riigikohus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-4-15

Kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks oleku aja eest riiklikku vanaduspensioni ATS vr § 57 lg 2 alusel ei suurendata. Samas viitas ATS vr § 12 lg 2 p 4 sama seaduse § 153 lg 1 p‑le 1, mille järgi arvatakse teenistusstaaži hulka kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volituste aeg. Seega on üheselt selge ka see, et kaebajal, kes tegi küll põhitööd Kreenholmi Valduse AS-is töölepingu seaduse alusel töötades, on õigus arvata teenistusstaaži hulka kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volituste aeg.

Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volituste aja arvamine teenistusstaaži (avaliku teenistuse staaži) hulka võib omada praktilist tähendust vähemalt avaliku teenistuse suhetes ja riikliku pensioni­kindlustuse suhetes

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee