Dokumendid

Kullamaa vald

22.10.2015

Avalik pöördumine seoses ajalehes avaldatud hooldekodude reformi teemalise artikliga

Ajalehes Lääne Elu ilmus 22.10.2015 informatsioon, milles vahendatakse Postimehes ilmunud hooldekodude reformi teemalist lugu. Kullamaa valla juhtkond kogunes, et arutada hämmastust tekitavate seisukohtade üle, mida avaldas artiklis AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno ja otsustas teavitada avalikkust tegelikust olukorrast.

Pr Lanno väitis artiklis, et väikestes kohtades elavad hoolealused ei saa ise hakkama, kui on vaja minna näiteks kinno, kontserdile vm. Suuremas kohas on valikuvõimalus suurem ja minek kergem. Koluvere hooldekodus, kus elab üle 170 hoolealuse, on küll olemas mõis ja külapood, aga see ongi kogu hoolealuste elu sisu. Pole võimalust teiste inimestega suhelda ja iseseisev olemine kannatab.

Leiame, et sellise väitega edastatakse teadlikult (või siis ebateadlikult) valeinfot, nagu ei oleks Kullamaa vallas inimestel midagi teha. Selline suhtumine ei sobi kuidagi kokku riikliku regionaalpoliitikaga. Kas pr Lanno arvates ei ole Koluveres elamine inimväärne, kuna külatingimustes ei olegi nagu elul õiget sisu? Kas maal elamine on taunitav, kuna maal ei ole elul sisu? Meie inimestele sobib siin elada, aga hooldekodu klientidele mitte?

Soovime juhtida pr Lanno ja üldsuse tähelepanu sellele, et Koluveres on aastakümneid olnud erinevad hoolekandeasutused, kogukond on harjunud, aktsepteerinud ja omaks võtnud hooldekodu elanike käitumis- ja elamismallid. Koluvere Kodu töötajaskond on koolitatud ja vastab tänapäeva kõrgetele nõuetele. Kohalikud talumehed pakuvad hooldekodu elanikele jõukohaseid talutöid.

AS Hoolekandeteenused investeeris alles Koluvere Kodu parendamisse arvestatava hulga raha, moderniseerides katlamaja, insenervõrgud ja hooldekodu elanike eluruumid.

Läänemaa Omavalitsuste Liit ja Lääne Maavalitsus toetavad hooldekodu olemasolu jätkumist Koluveres, sest ka uutel peremajadel on perspektiivne ehitusala kohe kõrval olemas.

Kuna pr Lanno põhimure on, et Koluvere hoolealustel pole kusagil oma vaba aega veeta, siis paluksime lahkelt heita pilk Kullamaa valla kodulehele ja tutvuda meie kultuurikavadega. Meil on kogukonnas olemas kõik vajalikud põhiteenused – raamatukogud, keskkool, lasteaed, kultuurimaja, perearstid, hambaarst, spordisaal, staadion, jõusaal, saun, juuksurisalong, kosmeetik, apteek, sidejaoskond, külamajad, söögikohad, kohvik, kirik. Kõiki teenuseid on võimalik vabalt kasutada.

Pr. Lanno küsimusele, kelle jaoks me teenust osutame, vastame, et ikka oma valla inimestele, kes meil elavad. Tuleb ainult huvi tunda ja neid võimalusi kasutada, mida Koluvere Kodu elanikud on ka teinud. Regionaalpoliitiliselt on nii riigi, kui valla ülesanne säilitada maal töökohad ning see infrastruktuur ja taristu, mis juba tõrgeteta töötab. Me pole nii rikas riik, et seda lõhkuda!

Kullamaa Vallavalitsus

———————————————————————————————

 

Linnade, valdade Üldkogu materjal

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee