Põhikiri

Eesti Maaomavalitsuste Liit

I Üldsätted

  • 1. Eesti Maaomavalitsuste Liit (edaspidi: liit) on kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik üleriigiline liit, mille eesmärk on ühistegevuse kaudu kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine, oma liikmete esindamine ja nende ühiste huvide kaitsmine, samuti liikmete koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.
  • 2. Liit on asutatud 20. novembril 1921.a.
  • 3. Liit juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
  • 4. Liit on kasumit mittetaotlev juriidiline isik, millel on oma pangaarved, pitsat ja sümboolika.
  • 5. Liidu asukohaks on Tallinn.
  • 6. Liidu ametlik nimi on: Eesti Maaomavalitsuste Liit, lühendatuna EMOL. Liidu nime tõlge inglise keelde on: Association of Municipalities of Estonia, lühendatuna AME.

 

Loe edasi…

 

Eesti Maaomavalitsuste Liidu põhikiri on kinnitatud 14. novembril 2003.a; muudetud 15. veebruaril 2006. a ja 16. veebruaril 2010. a ning muudetud ja kinnitatud käesolevas redaktsioonis Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekul – Maapäeval 7. juunil 2013. a.

 

 

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee